صفحه آرشیو

غلات

غلات

مشعشعین؛ نهضتى سیاسى ـ مذهبى از غلات شیعه در ایران

اشاره «غلو» معمولاً به افراط در اعتقاد يا محبت ورزيدن به يك شخص و ارائه شخصيتى مافوق وجود واقعى از وى اطلاق مى گردد. هر چند از نظر تاريخى، اين افراط تنها مختص برخى گروه هاى شيعى نبوده است، اما در درون…