صفحه آرشیو

فارابی

فارابی

اندیشه های سیاسی و اجتماعی فارابی

ابو نصر محمد فارابي الطرخاني درسال 251 ش . / 259 ق . در روستاي وسيج در فاراب و از بلاد ماوراء النهر به دنيا آمد و در سن هشتاد سالگي در دمشق درگذشت . فارابي در اين مدت ، به تحصيل ، تأليف و تدريس علم ، به ويژه درزمينه ي فلسفه (1 ) و…