صفحه آرشیو

#فراخوان_جذب

مجمع جهانی شیعه شناسی برای سال ۱۳۹۹ نیروی امریه جذب می نماید

مجمع جهانی شیعه شناسی برای سال 1399 نیروی امریه جذب می نماید #فراخوان_جذب #امریه_طلاب @ThrillOfPeace ❇ مجمع جهانی شیعه شناسی برای سال 1399 با مشخصات زیر نیروی امریه جذب می نماید: 1_ طلاب زباندان مسلط به ترجمه،…