صفحه آرشیو

فرقه كيسانيه

فرقه كيسانيه

فرقه کیسانیه

پیروان مختار بن ابو عبیده ثقفى بودند، او نخست‏براى پیشرفت کار خود دعوت به على بن الحسین(ع) سپس دعوت به محمد حنفیه مى‏کرد. البته کار او مبتنى بر اعتقاد وى به اهل بیت نبود بلکه مى‏خواست از آن بهره‏بردارى سیاسى کرده باشد و چون…