صفحه آرشیو

فرق انشعابی از شیعه زمان امام سجاد و امام باقر علیهما اسلام

فرق انشعابی از شیعه زمان امام سجاد و امام باقر علیهما اسلام

فرق انشعابی از شیعه زمان امام سجاد و امام باقر علیهما اسلام خلاصه پرسش چه فرقه‌های انشعابی شیعی در زمان امام سجاد و امام باقر(ع) ظهور و بروز یافتند؟ پرسش چه فرقه‌هایی در زمان امام سجاد و امام باقر(ع) ظهور یافتند؟…