صفحه آرشیو

فرق و مذاهب

کلیاتی در باره فرق و مذاهب اسلامی

کلیاتی در باره فرق و مذاهب اسلامی ۱-۱-۱- فرقه واژۀ فرقه و جمع آن «فِرَق» از ریشۀ «فَرَقَ–فَرقاً و فُرقاناً» مشتق شده و در لغت به معنای گروهی از مردم است. واژۀ «فریق» نیز به معنی گروهی است که خود را از گروه یا گروه‌های دیگر جدا می‌کنند.…