صفحه آرشیو

فضل ابن شاذان نیشابوری

بیست و سوم جمادی الاول

بیست و سوم جمادی الاول ۱- درگذشت فضل ابن شاذان نیشابوری (۲۶۰ هجری قمری) ۲- درگذشت شاه عباس صفوی (۱۰۳۸ هجری قمری) --- ۱- درگذشت فضل ابن شاذان نیشابوری (۲۶۰ هجری قمری) ظاهراً اصل او از نیشابور بود، اما نسب…