صفحه آرشیو

فضیلت خواندن سوره قدر در شب 23 ماه رمضان

فضیلت خواندن سوره قدر در شب ۲۳ ماه رمضان

فضیلت خواندن سوره قدر در شب ۲۳ ماه رمضان آیا هر کس در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، هزار بار سوره قدر را بخواند، با خوابی که می‌بیند بر یقینش افزوده خواهد شد؟ پرسش سلام؛ آیا حدیثى وجود دارد که می‌گوید هر که در شب بیست و سوم…