صفحه آرشیو

فضیلت روزه در روزهای 19 و 21 رمضان

فضیلت روزه در روزهای ۱۹ و ۲۱ رمضان

فضیلت روزه در روزهای ۱۹ و ۲۱ رمضان آیا روزه در روزهای ۱۹ یا ۲۱ ماه مبارک رمضان نسبت به سایر روزها فضیلتی دارد؟ یا مهم‌تر است؟ پاسخ اجمالی روزه تمام روزهای ماه مبارک رمضان واجب است و از این جهت تفاوتی با هم ندارند، اما با توجه…