صفحه آرشیو

فقه و دادرسی

فقه و دادرسی

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف

آمارها نشان مي‍دهد که گروه سني15تا24سال بيش از ديگران دچار بزهکاري و انحراف مي‍شوند و از آن‍جا که درصد عمده‍اي از جمعيت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکيل‍مي‍دهند ، لازم است اين مهم توسط‍پژوهشگران موردبررسي قرار…

دختران سن رشد و مسئولیت کیفری

بررسي مسأله لزوم احراز رشد در مسئوليت کيفري دختران و پسران، از ديدگاه فقهي از جمله مباحثي است که با توجه به مباحث نوظهور در اين زمينه ضروري است، چرا که از ديدگاه حقوق موضوعه و قوانين جاري بيشتر کشور هاي شناخته شده، سن مسئوليت…

دیه اقلیتهای مذهبی

به دلیل اتفاق تمام مذاهب و فرق اسلامی، اصل اثبات وجوب دیه در مورد قتل اهل کتاب، نیاز به بحث ندارد و حتی برخی از صاحب نظران - به طور عمده غیر شیعه - برای اثبات آن به آیه 92 از سوره نساء نیز استشهاد کرده اند . (2) آنجا که می فرماید:«و…

دیه اهل ذمه و شهروندان غیرمسلمان

دیه اهل ذمه در نگاه فقهادر شرائع آمده است:دیه ذمی، چه یهودی و چه نصرانی و چه مجوسی، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.در پاره ای از روایات آمده است که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی همان دیه مسلمان است و در برخی دیگر از روایات، دیه یهودی و…

نگرشی جدید بر قانون دیات – سیر تاریخی پیدایش نظام دیات

نظام دیات در جهان قبل از اسلامالف: در مجموعه قوانین حمورابیضمن کاوشهای باستان شناسی که در منطقه شوش بین سالهای 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزش ترین منابع تاریخ حقوق، یعنی «مجموعه قوانین حمورابی »…

مقادیر دیه کامله

1 . مقدمهدیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یکی از انواع صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حله می باشد.چون در زمان حاضر بین این انواع اختلاف قیمت به طور فاحش وجود دارد، تا جایی که بین…

اجرای علنی مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام

مقدمه:بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است; تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین…

بررسی فقهی – حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن

مبحث اول: مجوز شرعی اجرای علنی حدودتوضیح این نکته ضروری است که اجرای علنی حدود به چه معنی است؟برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ…

تأملی پیرامون قصاص مسلمان در مقابل کافر

مقدمه یکی از شرایط قصاص ، اعم از قصاص نفس و کمتراز نفس آن است که میان جانی و مجنی علیه در دین تساوی باشد یا این­که مجنی علیه در این زمینه وضعیّت بهتری را نسبت به جانی دارا باشد. بنابراین اگر مسلمانی از روی عمد و عدوان کافری را بکشد یا…

زندان در قرآن

در بحث زندان در قرآن به ترتیب از چند واژه استفاده شده است: سجن، حبس، حصر، امساک و احیانا نفی. از پنچ واژه یادشده، سجن و مشتقات آن دقیقا در زندان متعارف ظهور دارد اما سایر واژه ها اگرچه دلالت بر نوعی محدودیت، تضییق و تنگ گرفتن دارند، در…