مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: فقیه فاضل

نوزدهم ربیع الثانی

نوزدهم ربیع الثانی

نوزدهم ربیع الثانی   ۱- تولد آیت الله “کرباسی” فقیه فاضل(۱۱۸۰ هجری قمری) ۲- وفات آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی (۱۳۶۹ هجری قمری) ۳-

ادامه مطلب »