مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: قادیانیه

قادیانیه

قادیانیه نام فرقه اى است که حدود صد سال پیش در هند به وسیله میرزا غلام احمد قادیانى بنیان نهاده شد . میرزا غلام احمد

ادامه مطلب »