صفحه آرشیو

قرآن رسول الله و اهل بیت

قرآن

با رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم در سایه قرآن

یک سوم قرآن در دو سطر گاه می‌شود که یک کلمه، دنیایی از مفاهیم را در خود جمع می‌کند و گوینده با آن یک کلمه، دریایی از معارف را به دیگری منتقل می‌نماید، در مورد قرآن چنین ادعایی، گزاف نخواهد بود چرا که کلمات و حروف آن از جانب…