صفحه آرشیو

قرآن روي سر گرفتن و دعا کردن بدعت است

قرآن روی سر گرفتن و دعا کردن بدعت است

قرآن روی سر گرفتن و دعا کردن بدعت است آیا قرآن روی سر گرفتن و دعا کردن بدعت است + تصویر کتاب مقدمه یکی از اشکالاتی که همیشه وهابی‌ها به شیعیان می‌گیرند و به خصوص در این روزها در شبکه‌های وهابی جار زده می‌شود، این است که چرا شما شیعیان…