صفحه آرشیو

قرآن و اهل بیت(ع)

راههای تقویت فرهنگ قرآن و اهل بیت(ع) در بین جوانان

راههاي تقويت فرهنگ قرآن و اهل بيت(ع) در بين جوانان راههاي تقويت فرهنگ قرآن و اهل بيت(ع) در بين جوانانکشور ما از لحاظ جمعيتي در زمره كشورهاي جوان محسوب مي شود. درحال حاضر قريب باتفاق نسل جوان و نوجوان ما همواره نشان داده است كه طالب معنويت…