صفحه آرشیو

قرآن و طنز

قرآن و طنز

طنز مقدس

روش های بیانی قرآناین سوال مطرح است که قرآن در مواجهه با مخاطبین خود از چه روش و ابزارهایی سود برده؟ آیا روش آن برحسب موارد و اوضاع و احوال متغیر است؛ با بعضی به نرمی و ملاطفت و با دیگری به تندی و خشونت و با بعضی دیگر با هوشیاری روبرو شده…

قرآن و ادبیات طنز

مقدمه:(الرَّحْمنُ‌ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ‌ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ‌ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ‌ )(1)خداوند رحمان قرآن را آموزش داد انسان را آفرید و به او بیان آموخت.پرواضح است که منظور از بیان تنها تلکم و توانایی برسخن گفتن…