صفحه آرشیو

قرائت

«تلاوت»، «قرائت» و «ترتیل» چه تفاوتی با هم دارند؟

«تلاوت»، «قرائت» و «ترتیل» چه تفاوتی با هم دارند؟ پرسش تفاوت واژه «قرائت» با واژه «تلاوت» چیست؟ پاسخ اجمالی . «تِلاوت»، از ریشه «تلو»، به معنای خواندن است. به نوشته برخی از علمای لغت، این ریشه یک معنا بیش ندارد و آن «اتّباع»؛ یعنی «در…