قران حبل المتین
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

قران حبل المتین   خلاصه پرسش توصیف قرآن کریم به «حبل المتین» به چه معنا است؟ پرسش چرا خداوند قرآن را حبل المتین می‌داند؟ پاسخ اجمالی «حَبْل» در لغت، به معنای ریسمانی طولانی و محکم است که با آن چیزی را می‌بندند.[۱] در نگاهی دیگر، «حبل» عبارت است از چیزی کشیده طویل که برای رسیدن […]