صفحه آرشیو

قرض

آیا حضرت علی(ع) از یهودیان پول قرض می‌کرد؟

آیا حضرت علی(ع) از یهودیان پول قرض می‌کرد؟ پاسخ اجمالی ابتدا باید گفت که بیشتر انواع معاملات با شهروندان اهل‌کتاب که در سرزمین اسلامی زندگی می‌کنند، دارای مشکلی نیست؛ از این‌رو اگر در شرایط ضروری - بویژه اگر مسلمان ثروت‌مندی در دسترس…