صفحه آرشیو

قصص انبیا

قصص انبیا

حقیقت محمدیه و عیسی مسیح

بررسی کتاب حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت مشخصات کتاب:امداد توران، حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۰٫***کتاب حاضر از الگویی در عرصه مطالعات تطبیقی تبعیت می…

داستان حضرت الیاس (ع)

1- نخست ببينيم در قرآن کريم در باره آن جناب چه آمده؟در قرآن عزيز جز در اين مورد و در سوره انعام آنجا که هدايت انبيا را ذکر مي کند و مي فرمايد: "و زکريا و يحيي وعيسي و الياس کل من الصالحين" (1) جاي ديگري نامش برده نشده.و در اين سوره هم از…