صفحه آرشیو

قواعد کلی در تفسیر قرآن

قواعد کلی در تفسیر قرآن

قواعد کلی در تفسیر قرآن معنای تفسیرتفسیر، روشن ساختن مفهوم آیات قرآن و واضح کردن منظور پروردگار است. بنابراین، در تفسیر نباید به مدارک ظنی و غیرقابل اطمینان، استناد نمود بلکه باید به دلایلی تکیه کرد که عقلاً و یا شرعاً حجیّت و…