مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: قي الدين حسن بن علي بن داود حلي

پنجم جمادی الثانی

پنجم جمادی الثانی

پنجم جمادی الثانی   ۱- درگذشت “ابوالحسن مهیار بن مرزویه دیلمی” شاعر و کاتب مشهور قرن پنجم (۴۲۸ هجری قمری) ۲- تولد عالم بزرگوار شیعه

ادامه مطلب »