صفحه آرشیو

كراميان

كراميان

متفکرین مسلمان و تثلیث مسیحی (۱)

مقدمهبی تردید یکی از واقعیت‌های جدی و تاثیر گذار جوامع بشری، پدیده «ادیان»می باشد . ادیان مختلف، علیرغم تفاوت‌های جوهری و ظاهری، غالبا در این اصل مشترک‌‌اند که در پی رفع نیاز فطری بشر به دین و گشودن راه…

متفکرین مسلمان و تثلیث مسیحی (۲)

اشکالات متفکرین مسلمان به تثلیث (۳۱) ۱- متفکرین معتزلهدکتر محمود احمد صبحی در کتاب «فی علم الکلام»، در تقابل نظریه معتزله در برابر تثلیث اینگونه می‌گوید:« خدا نزد معتزله «لیس کمثله شیء» است. این…

متفکرین مسلمان و تثلیث مسیحی (۳)

تثلیث ؛ یک رازبا گذشت زمان و در طول تاریخ کلیسا، مسیحیان به این نتیجه رسید که طبیعت سه گانه خدا یک راز است و نمی توان آن را با تعبیرهای بشری بیان کرد.(۵۴) و شاید همین ادعا، مؤیدی باشد بر اینکه بسیاری از اشکالات عقلی که متفکرین مسلمان و سایر…

ماجراى صلیب در عهد جدید و قرآن (۱)

مقدمه عیسى مسیح به صلیب کشیده شد و کشته و مدفون شد؛ اما سه روز بعد زنده شد و مدتى حواریان و عده‌اى دیگر او را می‌دیدند، اما پس از حدود چهل روز به آسمان رفت. او اکنون زنده و نزد خداوند است و روزى باز خواهد گشت.عیسى مسیح به صلیب…

ماجراى صلیب در عهد جدید و قرآن (۲)

۱٫۲٫ جایگاه الاهیاتى رستاخیز مسیح در عهد جدید بخش دومِ ماجراى صلیب، قیام مسیح از قبر و زنده‌شدن اوست. پولس می‌گوید:اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما!... اگر مسیح زنده نشده است ایمان شما بیهوده است و شما…

ماجراى صلیب در عهد جدید و قرآن (۳)

۲٫۲٫ روایت‌هاى دیگر از صلیب مسیح در سنت مسیحى روایت دیگرى نیز از صلیب مسیح وجود دارد که البته بدنه اصلى مسیحیت با آن مخالف بوده است. درباره جماعتى از گنوسى‌ها، (گروهى که جسم و ماده را پلید می‌دانستند و در نتیجه جسم مسیح را…

اسلام و یکتاپرستى مسیحى (۱)

مقدمه امروزه این شیوه اندیشیدن در میان شمارى از مسیحیان دیدگاهى خاص درباره ماهیت تفکر الهیاتى را مفروض مى گیرد، و جا دارد که در آغاز این مطلب را روشن کنیم. در حالى که سنت معهود گذشته، تعالیم مهم مسیحیت مانند آموزه هاى تجسد، تثلیث و فدیه را…

اسلام و یکتاپرستى مسیحى (۲)

اگر این فهم از عقیده تثلیث، یعنى قائل شدن به کثرت و تنوع فعالیت هاى خداوند در ارتباط با آفرینش خود، به دقت بررسى شود مى تواند فتح بابى باشد بر این مسئله که ادیان بزرگِ جهان را پاسخ هایى به لحظه هاى مختلف وحى الهى بینگاریم. آنچه سد راه بسط…

گفت وگو بین اسلام و مسیحیت (۱)

مقدمه در نیم قرن اخیر، گفتوگو میان اسلام و مسیحیت از نهرى کوچک به رودخانه اى خروشان تبدیل شده و از یک کنفرانس اتفاقى به نشست هاى متعدد، مراسلات کتبى و گفتوگوهاى شفاهى و میزگردهایى که در طول سال تقریباً در هر گوشه کره زمین از استرالیا و…

گفتوگو بین اسلام و مسیحیت (۲)

آزادى براى انجام عبادات در سال هاى اخیر، شمار زیادى از گروه هاى مسیحى در غرب از این مسئله گله کرده اند که مسیحیان در جهان اسلام براى انجام عبادت آزادى ندارند، حال آن که در غرب مسلمانان در عبادت آزاداند. برخى از گروه ها گفته اند که در این…