صفحه آرشیو

ماتريديه

ماتريديه

شرور از نگاه ادیان (۱)

مقدمهدربیان ماهیت واقعی و تعریف خیرو شراختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.دانشمندان و خصوصاً فلاسفه غرب به جای تعریف ماهوی شر به تعریف مصداقی آن پرداخته اند.بعضی از دانشمندان اسلامی در تعریف شر می گویند:"شر:چیزی است که ناهماهنگ با وجود ما باشد…

شرور از نگاه ادیان (۲)

۴- شرور از دیدگاه دین یهودالفاظ عبرانی و یونانی که به "شرارت"ترجمه شده اند افاده ی معانی مختلف می نماید.درسفر پیدایش(۱۸:۲۳)و سفر تثنیه(۹:۲۷)، به معنی "کجی و کج روی"است.درسفرپیدایش (۱۳:۱۳ و ۳۹:۹)به معنی "بدی"و درسایر بخش های کتاب مقدس در…

دین بودائی و اسلام (۱)

مقدمهدر دنیای امروز رایج ترین موقعیت های بین ادیان را مسیحیت داراست.این امر مسیحیت را در گفتگوی و تبادل نظر پربار و سودمند با دیگر ادیان «جهانی»(به خاطر فقدان اصطلاحی بهتر)نظیر اسلام و بودایی و ادیانی «خاص تر»نظیر…

دین بودائی و اسلام (۲)

رخوردهای از گذشته تا کنون، تعالیم بین الادیان با اهداف مشترک «موقعیت های جدید» دراین جا با دو موقعیت جدید مواجه هستیم:یکی جایگاه وضع جغرافیایی و دیگری ارتباط کلامی و تعامل گفتگوئی. موقعیت های جغرافیایی در این بخش دو حیطه کلی…