صفحه آرشیو

ماه ذی القعده

بیست و سوم ذی القعده روز زیارتی امام رضا علیه السلام

فردی از امام جواد(ع) پرسید که حج واجبش را انجام داده است ولی دوباره توفیق حج یافته است؛ حال بهتر است به حج برود یا به زیارت امام رضا(ع) ؟امام جواد(ع) فرمود: برتر آن است كه به خراسان برود و بر پدرم حضرت ابى الحسن سلام دهد و آن جناب را زیارت…