صفحه آرشیو

مجمع جهانی اهل بیت

بیانات دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)درچهارمین سالگردکشتار شیعیان نیجریه

بیانات دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)درچهارمین سالگردکشتار شیعیان نیجریه بیانات آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)در چهارمین سالگرد فاجعه کشتار شیعیان در شهر "زاریا"ی نیجریهو چهارمین سال حبس غیرقانونی حجت الاسلام والمسلمین…