صفحه آرشیو

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در حمایت از مواضع حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مبنی بر…

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در حمایت از مواضع حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مبنی بر تعامل با جهان بیانیه ای صادرکرد. متن این بیانیه بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم قل الحق من ربکم (الکهف:۲۹) به دنبال درخواست بجا و…