صفحه آرشیو

محبت و حسادت

محبت و حسادت

محبت و حسادت خلاصه پرسش آیا محبت بیش از اندازه پیامبر اکرم(ص) به امام علی(ع) و نیز حضرت یعقوب(ع) به حضرت یوسف(ع) منشأ حسادت دیگران نشد؟ پرسش اگر حضرت یعقوب(ع) به حضرت یوسف(ع) آن‌گونه محبت نمی‌کرد، برادرانش به…