مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: محبت و حسادت

محبت و حسادت

محبت و حسادت

محبت و حسادت   خلاصه پرسش آیا محبت بیش از اندازه پیامبر اکرم(ص) به امام علی(ع) و نیز حضرت یعقوب(ع) به حضرت یوسف(ع) منشأ حسادت

ادامه مطلب »