صفحه آرشیو

محدثه

محدثه که از اسم های شریف حضرت فاطمه(سلام الله علیها) است،به چه معنی است؟

محدثه محدثه که از اسم های شریف حضرت فاطمه(سلام الله علیها) است،به چه معنی است؟ روایاتی که در این زمینه آمده را بیان کنید. پاسخ: نام محدثه داراى دو تلفظ است که هر کدام به طور جداگانه مورد بحث قرار مى‏گیرد. معناى «محدَّثه» به فتح دال.…