مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: محمد محسن طبسی

کتاب امام سجاد علیه السلام از دیدگاه اهل سنت

امام سجاد علیه السلام از دیدگاه اهل سنت
مشخصات کتاب:
مؤلف: محمد محسن طبسی
ناشر : ماهنامه کوثر

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ در یک نگاه؛ امام سجاد علیه السلام در کلام بزرگان؛ گوشه ای از فضایل و احوالات؛ نتیجه؛ پاورقی

ادامه مطلب »