صفحه آرشیو

محمد محسن طبسی

کتاب امام سجاد علیه السلام از دیدگاه اهل سنت

امام سجاد علیه السلام از دیدگاه اهل سنت مشخصات کتاب: مؤلف: محمد محسن طبسی ناشر : ماهنامه کوثر عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه؛ در یک نگاه؛ امام سجاد علیه السلام در کلام بزرگان؛ گوشه ای از فضایل و احوالات؛ نتیجه؛ پاورقی