صفحه آرشیو

محور گفتگوی بین المذاهب

مناظره عالمان شیعی و عالمان اهل سنت بر سر مسئله غدیر خم

مناظره عالمان شیعی و عالمان اهل سنت بر سر مسئله غدیر خم/ شیخ مفید چگونه عالم سنی را حیرت زده کرد؟ روز عید غدیر ۱۸ ذی الحجه در تقویم اسلامی می‌باشد که توسط مسلمانان شیعه برای جانشینی صریح علی بن ابی طالب در مقام امامت پس از محمد پیامبر…

عدم اختصاص غدیر به شیعه

عدم اختصاص به شیعه از جمله چیزهایی که موجب جاودانگی داستان غدیر گشته و مفاد آن را ثابت و محقق ساخته است، (عید) قرار گرفتن آن است. روز غدیر، عید به شمار آمده و روز و شب آن همراه با عبادت و خشوع و جشن و نیکی به ضعیفان و توسعه بر خود و…

سایت های فعال در انتشار مطالب غدیر

سایت های فعال در انتشار مطالب غدیر ۱ـ سایت خطابه غدیر به نشانی http://www.khetabeghadir.com ۲ـ سایت غدیری شویم به آدرس : http://www.ghadirishavim.ir ۳ـ سایت بنیاد بین المللی الغدیر به آدرس : http://www.alghadir.ir ۴ـ سایت جامعه بین…