صفحه آرشیو

محيط زيست

محيط زيست

نگاهی به محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم

نگاهی به محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم مقدمه با نگاهی به آیات و روایات و سیره ی اهل بیت (ع) روشن می گردد که هیچ مکتبی مانند اسلام به طبیعت و محیط زیست اهمیت نداده است . از سوی دیگر ، قرآن کریم در بسیاری از آیات ، انسان ها را به…

محیط زیست و حقوق آن از منظر قرآن کریم

محیط زیست و حقوق آن از منظر قرآن کریم مقدمه محیط زیست طبیعی که حیات بیولوژیکی گیاهان وجانوران در آن شکل گرفته استمرار می یابد از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان مهمترین موضوع زیستی انسان و دیگر موجودات زنده مورد توجه قرار…

جایگاه حمایت از محیط زیست در آموزه های اسلام

جایگاه حمایت از محیط زیست در آموزه های اسلام مقدمه عصر معاصر و به طور مشخص دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را باید آغاز دوره ی بیداری و آگاهی گسترده و جهانی در زمینه ی محیط زیست دانست؛ به طوری که دیگر به هیچ وجه نمی توان مسائل زیست…