صفحه آرشیو

مختار و اهل بیت (علیهم السلام)

مختار و اهل بیت (علیهم السلام)

مختار و اهل بیت (علیهم السلام) نامه مختار به امام سجاد (علیه السلام) و محمد بن حنفیه نامه مختار به امام سجاد (علیه السلام)مختار برای امام سجاد (علیه السلام) نامه‌ای نوشت که وی با آن حضرت به عنوان کسی که از دودمان…