صفحه آرشیو

مخفی بودن مرقد حضرت زهرا (س)

علت حقیقی مخفی بودن مرقد حضرت زهرا سلام الله علیها

علت حقیقی مخفی بودن مرقد حضرت زهرا سلام الله علیها چرا هنوز محل دفن فاطمه زهرا(س) مخفی است؟ ولی مرقد علی(ع) بالاخره آشکار گشت؟ پرسش با توجه به وجود دشمنی نسبت به حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) چرا مرقد حضرت علی(ع) بعد از مدتی شناخته شد ولی…