صفحه آرشیو

مذهب شیعه

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد ؟

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟ مشخصات کتاب: عنوان : مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟ پدیدآورندگان : محمد باغستانی(پدیدآور) امام ششم جعفر بن محمد(ع)(توصیف گر) نوع : متن جنس : مقاله الکترونیکی زبان : فارسی صاحب محتوا : موسسه…