صفحه آرشیو

مراکز شیعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاریخ تاسیس ۱۳۷۳ کشور مکان استقرار ایران-قم و تهران تاریخچه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نهادی علمی و غیرانتفاعی است که برای تحقق اهداف تحقیقاتی زیر در سال ۱۳۷۳ تأسیس شد در…