مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: مرداد

عملیات مرصاد یا عملیات فروغ جاویدان

عملیات مرصاد یا عملیات فروغ جاویدان نام نبردی است که توسط سازمان مجاهدین خلق طرح ریزی شد و میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان مجاهدین خلق در اواخر جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ در گرفت. فرماندهی نیروهای ایرانی در این عملیات بر عهده شهید صیاد شیرازی و فرمانده مجاهدین خلق در این ماجرا مسعود رجوی بود.  

ادامه مطلب »