مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: مرد

مرد سقف زندگی

ایمان و علاقه امام صادق (ع) فرمودند: خداوند رحمت کند مردی که روابط بین خود وزنش را نیکو قرار می دهد.فهرس الروایات الفقهیه، ج۲، ص

ادامه مطلب »