صفحه آرشیو

مرد

مرد

مرد سقف زندگی

ایمان و علاقه امام صادق (ع) فرمودند: خداوند رحمت کند مردی که روابط بین خود وزنش را نیکو قرار می دهد.فهرس الروایات الفقهیه، ج2، ص 1397امام صادق (ع) فرمودند: دوست داشتن همسر (زن) از خلق وخوی پیامبران است.بحارالانوار، ج103، ص 236امام صادق (ع)…