صفحه آرشیو

مرقد مطهر ائمه طاهرین علیهم السلام

مرقد مطهر ائمه طاهرین علیهم السلام

مرقد مطهر ائمه طاهرین علیهم السلام آیا می توانید شهرها و کشورهایی که درآن امامان اهل البیت (ع) به خاک سپارده شده اند را نام ببرید؟ پاسخ اجمالی مرقد مطهر اهل البیت (ع) در شهرها و کشورهای زیر قرار دارد: ۱- مرقد مطهر امام علی(ع)،در شهر…