صفحه آرشیو

مرکز اسلامی فرانکفورت

مرکز اسلامی فرانکفورت

مرکز اسلامی فرانکفورت مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت، با همت مؤمنین ایرانی جهت حفظ هویت فرهنگ دینی ایرانیان و ارتقای سطح فکری و رشد دینی ایشان تاسیس گردیده است و در صدد توسعه فعالیتهای فرهنگی – اسلامی در محدوده ی استان هسن می باشد. این…