صفحه آرشیو

معارف

معارف

ره توشه فضیلت در فرمایشات امام محمد تقى علیه السلام

ره توشه فضیلت در فرمایشات امام محمد تقى علیه السلام ۱-من استغنى بالله افتقر الناس الیه و من اتقى الله احبه الناس .کسى که با توکل به خداوند روى نیاز از مردم برگرداند مردم به او نیازمند مى شوند (و به او روى مى آورد) و کسى که تقواى الهى را…