صفحه آرشیو

معراج پیامبر صلی الله علیه و آله

معراج پیامبر صلی الله علیه و آله

معراج پیامبر صلی الله علیه و آله پیامبر(ص) فرمود: من در مکه بودم که جبرییل نزد من آمد و گفت: «ای محمد! برخیز». برخاستم و کنار در رفتم. ناگاه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را در آنجا دیدم. جبرئیل، مرکبی به نام «براق» نزد من آورد و به من گفت:…