صفحه آرشیو

معرفت شناسی

معرفت شناسی

مصاحبه ای با حضرت عزرائیل

مصاحبه ای با حضرت عزرائیل ۱٫ لطفاً خودتون را معرفی کنید؟ من عزرائیل, یا به تعبیری فرشته مرگ هستم و یکی از فرشتگان مقرب درگاه خدا می باشم و خدا را بر این نعمت سپاسگزارم. ۲٫ برایمان از شغلتان, بلکه بهتر بگویم از وظیفه ای که بر…

عیار حقیقت جویی

درآمدمشکل بزرگ بشر معاصر، دست یافتن به "حقیقت" در معرکی آرا و فضای ابهام و تشویش است.چگونه باید از معلوم، به مجهول رسید؟ موانع شناخت صحیح، چیست؟ جایگاه عقل در ادراک حقایق، کدام است؟ از "تضارب آرا" تا چه حدّی می‌توان به حقیقت دست یافت؟…

جایگاه انسان در نظام آفرینش

خلافت الهي يکي از مسائلي که در جريان خلقت اولين انسان، در آيات شريف قرآن مطرح شده است، خليفه بودن انسان است. در آيه ي سي ام از سوره ي بقره مي فرمايد: و اذ قال ربک للملائکه اني جاعل في الارض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفک…

کمال نهایی انسان

کمال جويي و سعادت خواهي انسان، يکي از گرايشهاي فطري و ذاتي در هر انساني است و همه ي تلاشهاي بشري به منظور اشباع اين گرايش و زدودن نقصها و دستيابي به کمالها و نيل به سعادت است. البته در اين که کمال خواهي و سعادت طلبي، خود يک…

راههاى شناخت در اسلام

اصل نخست: اسلام براى شناخت جهان و حقايق دينى از سه نوع ابزار بهره مى گيرد و هر يك را در قلمرو خاص خود معتبر مى داند. اين ابزار سه گانه عبارتند از:1. حس كه مهمترين آن، حس شنوايى و بينايى است;2. عقل و خرد كه در قلمرو محدودى بر…