صفحه آرشیو

پاسخ به شبهه خمس

پژوهشى درباره خمس و پاسخ به شبهات آن

پژوهشى درباره خمس و پاسخ به شبهات آن، اثر حسين رجبى، در جواب به اشكالات و شبهاتى كه درباره خمس توسط وهابى‌ها مطرح گرديده است، تأليف شده است. يكى از نوشته‌هايى كه در بين زائران محترم توسط وهابى‌ها نشر يافته است، درباره خمس، به‌ويژه خمس بر…