صفحه آرشیو

پاسخ به شبهه های جديد پيرامون کربلا و امام حسين

پاسخ به شبهه های جدید پیرامون کربلا و امام حسین

پاسخ به شبهه های جدید پیرامون کربلا و امام حسین طرح شبهه: اخیر ایمیلی حاوی شبهات مربوط به کربلا رسیده که دائم بین جوانان فوروارد می شود. یکی از شبهات چیزی است که در ادامه می آید. لطفا پاسخ دهید: ۱. سه نقل قول در مورد مقبره حسین: هارون…