مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: پایگاه های مهدویت

موسسه فرهنگی موعود

موسسه فرهنگی موعود«موعود» مؤسسه ایست فرهنگی که در سال ۱۳۷۴ به نیت نشر فرهنگ مهدوی و ارتقاء شناخت و مطالعات فرهنگی تاسیس و راه اندازی

ادامه مطلب »