صفحه آرشیو

پشتیبانی اخذ بورسیه تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور

پشتیبانی اخذ بورسیه تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور

پشتیبانی اخذ بورسیه تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور باسمه تعالی قابل توجه فضلای حوزوی متقاضی بورسیۀ تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور با عنایت به لزوم ارتباطات علمی بین المللی و آشنایی با فرصت های مطالعاتی در خارج از کشور و ضرورت حضور…