مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: پنجم ربیع الثانی

پنجم ربیع الثانی

پنجم ربیع الثانی   خلافت مستعین عباسی (۲۴۸ هجری قمری) — خلافت مستعین عباسی (۲۴۸ هجری قمری) پس از درگذشت زودهنگام منتصر بالله عباسی، فرماندهان

ادامه مطلب »