صفحه آرشیو

پنهان کاری امام حسن عسکری درباره امام مهدی

پنهان کاری امام حسن عسکری درباره امام مهدی

پنهان کاری امام حسن عسکری درباره امام مهدی خلاصه پرسش پنهان کاری امام حسن عسکری (ع) درباره امام مهدی (عج) چگونه با وجوب معرفت امام سازگار است؟ پرسش شیعیان روایت می‌کنند امام حسن عسکری (ع) (پدر امام منتظر) فرمان داد خبر…