مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: پوستر حدیثی

اعتماد به خدا

اعتماد به خدا

اعتماد به خدا ، امام جواد علیه السلام: اعتماد به خداوند منعال بهای هر چیز گرانی است و نردبان رسیدن به هر بلندایی میزان الحکمه،

ادامه مطلب »